16 februari 2009

Smolk i bägaren? Icke!

Jag tänkte se det här som en första liten övning på bloggeriet, så ha överseende och rätta mig gärna om jag har fel. Jag tål nämligen kritik och kan ändra uppfattning.

På sajten Newsmill kan man läsa debatt-inlägg av varierande kvalitet och karaktär. I samband med firandet av att det var 200 år sedan Darwin föddes gör de religiösa fundamentalisterna allt för att så rädsla, misstro och tvivel (fritt översatt från ett fantastiskt bra uttryck på engelska - FUD).

Ett av de mer patetiska exempel jag hittat, kommer från en farbror vid namn Per Ewert. Hans argumentation är så dålig att till och med jag som inte har ett enda universitetspoäng i biologi kan se igenom missförstånden (lögnerna?) i hans förvanskning av en av de största vetenskapliga upptäckterna i modern tid. Det är svårt för mig att tro att hans artikel inte är ett medvetet falsarium av fakta, med syfte att sprida de svenska kristna fundamentalisternas propaganda. Men å andra sidan kan ju karln helt enkelt vara imbecill...

Han börjar sin argumentation med att påpeka att han inte är den vanliga sortens Intelligent Design-anhängare genom att beskriva sin uppfattning om designargumentet:
Istället avser jag själva universums fysiska och kemiska grundförutsättningar, dess naturlagar och förbluffande noggrannhet, där varje parameter tycks perfekt inställd för att kunna resultera i ett livstillåtande universum.
Denna idé förutsätter att liv bara kan existera i den form vi känner till. Här menar jag givetvis inte livsformer på något metafysiskt plan, utan att det skulle kunna existera livsformer givet andra premisser i hur universum är uppbyggt. Vi känner inte till vilka fundementala förutsättningar som skulle omintetgöra möjligheten för liv i universum. Samma resultat av våra observationer upnås om vi förutsätter att livet är inställt för att existera i vårt universum istället.

Det är faktiskt så att många exempel på finjustering är bevis på att livet är inställt efter förutsättningarna i vårt universum, inte vice versa. Detta är dessutom precis vad evolutionsteorin förutsäger.

Vidare försökar han, som genom magi eller kanske med en bön till en skäggig massmmördare i himlen, få det till att evolutionsteorin är en sorts omvänd god-of-the-gaps-teori. Det roliga slutar inte där. Som stöd för detta hävdar han att Darwins teori inte kan förklara hela universums uppkomst och allt däremellan. Sedan citrerar han Om arternas uppkomst där Darwin själv skriver att teorin inte kan förklara hur det började. Vidare följer irrelevant bladder om att Darwin trots allt troligtvis var troende och faktiskt hänvisar till alltet som en skapelse, men att detta redigerats bort i den svenska översättningen. Det måste vara en K O N S P I R A T I O N av de onda naturvetenskaparna!

För er som inte fattat än, så har farbror Ewert själv använt god-of-the-gaps-argumentet som stöd för att evolutionsteorin är baserad på ett omvänt god-of-the-gaps-argument. Dessutom har han undanhållit den fundamentala sanningen, nämligen att att vi kan förklara mer med teorin än vad vi inte kan förklara med teorin. De teorier som Darwin framlade var givetvis inte avsedda att förklara allt, utan var en bra förlaga till hur vi skulle förklara fenomenet evolution. Vill man studera livets uppkomst finns teorin om Abiogenes.

Efter detta försöker han med en matematisk krumbukt och lite appeal to authority-argumentation förklara att livets uppkomst är ohyggligt osannolik. Sannolikhetskalkyler likt dessa är totalt meningslösa eftersom man antar att proteinmolekyler måste anta en viss specifik form och sedan beräknar sannolikheten utifrån detta. I verkligheten finns det en mängd olika molekyler som kan främja biologisk aktivitet och alla dessa (inte bara proteiner) måste tas med i kalkylen. Man tänker inte heller på att antalet "försök" som gjordes för att bilda en sådan molekyl var fantastiskt många som skedde parallellt, dessutom under en för de flesta människor ogreppbar tidsrymd.

Vad vore en svavelosande predikan utan exemplet på en omvändelse av det mest osannolika slag? Givetvis tar han upp även detta i form av Antony Flews, säkerligen en mycket kompetent vetenskapsman, som ansvarat för arbetet med att kartlägga det mänskliga genomet.
En av mänsklighetens största vetenskapliga triumfer var när människans fullständiga genetiska kod stod klarlagd år 2000. Francis Collins, den ansvarige för hela projektet och numera en bekännande kristen, såg sig efteråt nödgad att ge ut en bok där han förklarade hur livets kod otvetydigt pekar på en Skapare
Med detta hävdas att designargumentet vinner för att en väldigt framstående vetenskapsman valt att bekänna sig till en av de större judiska sekterna (kristendomen i det här fallet). Återigen appeal to authority, men dessutom ett annat logiskt felslut; bara för att vi väljer att visualisera DNA som kod (ATGC), betyder inte det att DNA är en kod.

Jag tror att jag tänker ägna relativt liten tid framöver med att fortsätta bemöta "argumentation" av den här formen på bloggen, eftersom den är så infantil och har bemötts så många gånger. Det är som att kreationisterna, istället för att faktiskt producera några vetenskapliga förutsägelser och riktig forskning, försöker föra ett propagandakrig där de tror att de ska kunna få en lögn att bli sanning bara för att de upprepar den tillräckligt många gånger. Den strategin funkar uppenbarligen med religion, där ingenting är verifierbart och man aktivt avråds från fritt tänkande, men det blir svårt att lyckas inom vetenskapen när verkligheten kallt stirrar tillbaka med hårda fakta.

Det finns mer att kritisera i debattinlägget, men jag blir bara matt av att stirra på dumheten. Det är ofattbart hur man lyckas kondensera så mycket smörja i en så kort text... Jag tänker inte låta en dåligt argumenterande kreationist vara ett smolk i bägaren. Jag tänker fira Darwin-året till minne av en stor och modig vetenskapsman.

Dåliga kreationistargument, dem ska man bara bunta ihop o slå hjäl...

4 kommentarer:

 1. Det finns en stor anledning att misstänka att våra föreställningar om Gud, skapelsen och vår roll i universum inte betyder ett skit. Det mesta pekar på det, därför citerar jag gärna kampanjbudskapet som rullat på sidorna av Londons dubbeldeckare den senaste månaden:
  "There is probably no God, now stop worrying and enjoy your life".

  SvaraRadera
 2. Ja, det torde stå klart för varje tänkande människa att gudar är ett mänskligt påfund som fått ödesdigra konsekvenser.

  SvaraRadera
 3. Tack för mödan att sätta samman en replik till min artikel, även om jag nog tycker det var många ord men inte lika mycket substans. Som du ser när du läser närmare försöker jag inte alls ogiltigförklara evolutionsteorin (även om det självfallet finns flera punkter att diskutera kring den).

  Du anför som jag ser det två argument till kritik mot min artikel:
  1. Att betrakta universum som livstillåtande gäller bara det kolbaserade liv av vårt slag. Anra typer av liv skulle kunna uppstå i ett universum med andra konstanter.

  Men detta påstående är felaktigt. Även om vi skulle se på exvs kiselbaserat eller t.o.m. arsenikbaserat liv skulle även de vara beroende av i stort sett samma värden, samma kraft i Big bang, samma fördelning mellan väte, helium och tyngre ämnen. Och så vidare.

  Och 2: Liv kan uppstå av sig självt utan större problem och att "livsmolekyler" skapades via flera försök under en ogreppbar tidsrymd.

  Påståenden av den typen bör du stödja detta med fakta. Och för att göra detta bör man rimligen citera välrenommerade forskare, men när jag gör detta avfärdar du det som en ogiltig appeal to authority-argumentation. Hur ska man annars göra för att understryka sitt resonemang med fakta??

  Sammantaget ser jag inte att du har några hållbara argument mot min tes att universum och livet har en Designer. Titta gärna närmare på en mer djupgående argumentation i min bok "Vem tänder stjärnorna?" (smakprov på www.vemtanderstjarnorna.se )

  SvaraRadera